tabnew

tabnew

March 2, 2022

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตลงเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานชั้นปีที่ 4

วันที่ 23-24 ก.พ. 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ลงเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานชั้นปีที่ 4 นำโดย ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ และดร.อำไพ โสรส พร้อมทีมอาจารย์ นำส่งถุงยังชีพสถานการณ์โควิด-19 (เจลพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ ชุดตรวจ ATK) แก่นักศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทีม อาจารย์พี่เลี้ยง * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ […]
March 2, 2022

เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่าย

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายและถอดบทเรียนของศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลนาป่าแซง (สสส. สำนัก 3) * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
March 2, 2022

แถลงข่าวงานประกาศธรรมนูญสุขภาพ

22 ก.พ. 2565  นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต และ ดร.พรพรตร์ สุรำไพนิธิพร ดร.อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ และ อาจารย์พิศมัย นาทัน เข้าร่วมแถลงข่าวงานประกาศธรรมนูญสุขภาพ และ ประชุมเชิงปฎิบัติการคืนข้อมูลเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและสังคมในหญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัย ณ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี   * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) […]
February 10, 2022

ศึกษาแลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

(วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2565) นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จุดที่ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เสนางคนิคม) โดยมีนายวินิจ สุภาจันทร์ ประธานศูนย์ ศพก.เสนางคนิคม ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน จุดที่ 2 สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม โดยมีนางภัคร์จิรารัตน์ จันทบาล ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ   […]