แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
May 27, 2022
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
May 27, 2022

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 999 สำนักงานอธิการบดี ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์: 02-849-6556     E-mail :  muamcampus@gmail.com

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ที่อยู่: 259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์: 045-523211   E-mail :  muamcampus@gmail.com