ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

Phone

098-163-2280
(045) 523-211

Address

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
Google map