TabJobPass

June 20, 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งคนงานทั่วไป

February 17, 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

October 29, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ติดต่อสอบถาม: 045-523211 (งานทรัพยากรบุคคล)
October 11, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล   ติดต่อสอบถาม: 045-523211 (งานทรัพยากรบุคคล)