TabJobPass

October 29, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ติดต่อสอบถาม: 045-523211 (งานทรัพยากรบุคคล)
October 11, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล   ติดต่อสอบถาม: 045-523211 (งานทรัพยากรบุคคล)    
October 11, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานดูแลความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานดูแลความสะอาด ติดต่อสอบถาม: 045-523211 (งานทรัพยากรบุคคล)