tabnew

tabnew

June 6, 2022

เข้ารับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย และป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2564“รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” วันที่ 28 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย และป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2564 “รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ในการนี้ นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบ นางสาวขนิษฐา […]
June 6, 2022

วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล นำบุคลากร วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ————————————————————————————— 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยควรร่วมน้อมรำลึกถึง เนื่องจาก 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ […]
June 6, 2022

โครงการเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อสถาบัน ปีการศึกษา 2565

ในที่สุดก็เจอกันตัวเป็นๆ แว้วววว โครงการเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อสถาบัน ปีการศึกษา 2565 พบปะกับอาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมพี่ๆศิษย์เก่าสุดปัง และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศาลายา มีทั้งการแจกของขวัญเพียบ ตอบคำถามข้อสงสัยให้เคลียร์ เดือนหน้ามาพบกันอีกนะจ้าาา เดือนหน้าขนมเพียบ * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
June 6, 2022

ศูนย์สุขภาวะครอบครัว

วันที่ 19 เมษายน 2565 ศูนย์สุขภาวะครอบครัว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประชุมชี้แจงโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการเสียชีวิตในเด็กอายุตำกว่า 15 ปี ตามโครงการร่วมขยายผลงานพิเคราะห์สาเหตุการตายในเด็ก จากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฎิบัติจริงในชุมชน รอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ เพื่อให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบในพื้นที่ได้ร่วมค้นหาสาเหตุและขับเคลื่อนประเด็นความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนต่อไป ทั้งนี้โดย นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มอบ อาจารย์ ดร. สุภาวดี […]