หอพักภายในโครงการจัดตั้งฯ

จองหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (ลิงค์)

– กำหนดการจองห้องพัก

ตัวอย่างห้องพัก
อัตรา
ค่าธรรมเนียม
สิ่งที่ควรรู้และข้อปฏิบัติ
จองห้อง Study Room
แจ้งซ่อมออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร