October 5, 2021

วันมหิดล : ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

~วันมหิดล~ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีถวายพวงมาลาและเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีดังกล่าวฯ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ           […]
October 5, 2021

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

                            นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ […]
January 7, 2021

ศึกษาดูงานกิจกรรมภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง และกิจกรรมการออกแบบชีวิต

January 7, 2021

ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair 2020