News and Events

February 10, 2022

พร้อมให้บริการแล้ว : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร

พร้อมให้บริการแล้ว : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร ไม่ต้องไปตรวจไกลถึงต่างจังหวัด อยู่ที่ จ.อำนาจเจริญ เราก็มีห้อง Lab ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหาร ภายใต้ข้อกำหนดมาตราฐานสากล * บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอุปโภค -บริโภค 1.น้ำดื่มบรรจุขวด / น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2.ผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง 3.น้ำจากแหล่งน้ำดิบ (น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน) 4.น้ำประปา ติดต่อสอบถามได้ที่ : #หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร อาคารเรียนรวม ชั้น […]
February 3, 2022

ผศ. ดร. โชติกา เมืองสง เข้ารับมอบรางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี)

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ผศ.ดร.โชติกา เมืองสง เข้ารับมอบรางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี) จากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2564 -2565 (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022)” ครั้งที่ 23 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) […]
January 7, 2022

เปิดศูนย์สุขภาวะครอบครัว

           มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดศูนย์สุขภาวะครอบครัว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้ (6 มกราคม 2565 ) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดศูนย์ สุขภาวะครอบครัว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ […]
January 7, 2022

ประชุมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเด็ก

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประชุมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเด็ก โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 2206 อาคารเรียนรวม พร้อมทั้งผ่านระบบประชุมออนไลน์ แอพพลิเคชั่นซูม (Zoom)   * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ […]