News and Events

October 5, 2021

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

                            นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ […]
January 7, 2021

ศึกษาดูงานกิจกรรมภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง และกิจกรรมการออกแบบชีวิต

January 7, 2021

ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair 2020

January 5, 2021

PA-Visit ประจำปีงบประมาณ 2564