News and Events

February 3, 2022

ผศ. ดร. โชติกา เมืองสง เข้ารับมอบรางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี)

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ผศ.ดร.โชติกา เมืองสง เข้ารับมอบรางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี) จากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2564 -2565 (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022)” ครั้งที่ 23 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) […]
January 7, 2022

เปิดศูนย์สุขภาวะครอบครัว

           มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดศูนย์สุขภาวะครอบครัว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้ (6 มกราคม 2565 ) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดศูนย์ สุขภาวะครอบครัว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ […]
January 7, 2022

ประชุมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเด็ก

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประชุมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเด็ก โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 2206 อาคารเรียนรวม พร้อมทั้งผ่านระบบประชุมออนไลน์ แอพพลิเคชั่นซูม (Zoom)   * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ […]
January 7, 2022

โครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์ ” วิทยากรคือ อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคุณเทวราช ทิพอุตร์ นักวิชาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ห้องประชุม […]