News and Events

March 2, 2022

เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่าย

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายและถอดบทเรียนของศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลนาป่าแซง (สสส. สำนัก 3) * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
March 2, 2022

แถลงข่าวงานประกาศธรรมนูญสุขภาพ

22 ก.พ. 2565  นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต และ ดร.พรพรตร์ สุรำไพนิธิพร ดร.อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ และ อาจารย์พิศมัย นาทัน เข้าร่วมแถลงข่าวงานประกาศธรรมนูญสุขภาพ และ ประชุมเชิงปฎิบัติการคืนข้อมูลเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและสังคมในหญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัย ณ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี   * หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) […]
February 10, 2022

ศึกษาแลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

(วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2565) นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จุดที่ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เสนางคนิคม) โดยมีนายวินิจ สุภาจันทร์ ประธานศูนย์ ศพก.เสนางคนิคม ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน จุดที่ 2 สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม โดยมีนางภัคร์จิรารัตน์ จันทบาล ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ   […]
February 10, 2022

พร้อมให้บริการแล้ว : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร

พร้อมให้บริการแล้ว : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร ไม่ต้องไปตรวจไกลถึงต่างจังหวัด อยู่ที่ จ.อำนาจเจริญ เราก็มีห้อง Lab ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหาร ภายใต้ข้อกำหนดมาตราฐานสากล * บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอุปโภค -บริโภค 1.น้ำดื่มบรรจุขวด / น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2.ผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง 3.น้ำจากแหล่งน้ำดิบ (น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน) 4.น้ำประปา ติดต่อสอบถามได้ที่ : #หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร อาคารเรียนรวม ชั้น […]