tabnew

tabnew

February 10, 2022

ศึกษาแลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

(วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2565) นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จุดที่ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เสนางคนิคม) โดยมีนายวินิจ สุภาจันทร์ ประธานศูนย์ ศพก.เสนางคนิคม ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน จุดที่ 2 สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม โดยมีนางภัคร์จิรารัตน์ จันทบาล ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ   […]
February 10, 2022

พร้อมให้บริการแล้ว : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร

พร้อมให้บริการแล้ว : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร ไม่ต้องไปตรวจไกลถึงต่างจังหวัด อยู่ที่ จ.อำนาจเจริญ เราก็มีห้อง Lab ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหาร ภายใต้ข้อกำหนดมาตราฐานสากล * บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอุปโภค -บริโภค 1.น้ำดื่มบรรจุขวด / น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2.ผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง 3.น้ำจากแหล่งน้ำดิบ (น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน) 4.น้ำประปา ติดต่อสอบถามได้ที่ : #หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร อาคารเรียนรวม ชั้น […]
February 3, 2022

ผศ. ดร. โชติกา เมืองสง เข้ารับมอบรางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี)

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ผศ.ดร.โชติกา เมืองสง เข้ารับมอบรางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี) จากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2564 -2565 (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022)” ครั้งที่ 23 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) […]
October 15, 2021

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.กมลชนก รักเสรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.กมลชนก รักเสรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2563