anon yodho

September 8, 2023

ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วันนี้ (2 กันยายน 2566) นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวโอวาทในงานวันครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานฯ ณ อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล […]
August 23, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (บริหารสินทรัพย์)

August 23, 2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (จำนวน 2 อัตรา)

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สาขาพยาธิวิทยาคลินิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง “เดิมวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ขอเลื่อนประกาศวันที่ 6 ตุลาคม 2566”
August 23, 2023

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร