job MUAM

December 9, 2021

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)

รายละเอียด : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาลัย ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
December 9, 2021

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร)

รายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร) Download ใบสมัคร Download
November 25, 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

October 21, 2021

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หอพักนักศึกษา)