job MUAM

October 8, 2021

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อาคารหอพักนักศึกษา)

>> รายละเอียดตามลิงค์ :https://drive.google.com/…/1S9EM13yuObiOReRfX6AUxP…/view >> ใบสมัคร : https://drive.google.com/…/17gXvEAjMu67JJWnwO…/view  ติดต่อสอบถาม  :  045-52321
October 8, 2021

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ใบสมัคร