ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1. ออนไลน์ ผ่าน Website โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้

Link : ร้องเรียนทุจริต

2. E-mail : muamcampus@gmail.com
ยื่นข้อร้องเรียนโดยส่งอีเมลไปที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

3. ตู้รับเรื่องข้อเรียน/ข้อเสนอแนะ
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

4. ทางไปรษณีย์
โดยส่งหนังสือถึง รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
ที่อยู่ 259 หมู่ 13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000