ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (บริหารสินทรัพย์)
August 23, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร