ประกวดราคาซื้อโดรนใช้ในการบริการวิชาการและการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรฯ (จำนวน 2 ชุด)

ประกวดราคาก่อสร้างทางเชื่อมอาคารหอพักนักศึกษา 1 (Cover Way)
April 4, 2023

ประกวดราคาซื้อโดรนใช้ในการบริการวิชาการและการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรฯ (จำนวน 2 ชุด)