การเปิดประมูลผู้ประกอบกิจการเครื่องซักผ่าหยอดเหรียญ ในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล