ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม