วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ครบรอบ ๑๑ ปี
October 5, 2021

PA Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  การประชุมออนไลน์ PA Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้องประชุม 2206 อาคารเรียนรวม