ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานดูแลความสะอาด
October 11, 2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
October 29, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

 

ติดต่อสอบถาม: 045-523211 (งานทรัพยากรบุคคล)