ศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 999 สำนักงานอธิการบดี ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์: 02-849-6556

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ที่อยู่: 259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์: 045-523211