บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต

ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ
June 6, 2022
ผู้บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต
March 30, 2023

บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พร้อมบุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตในการประชุมบุคลาการ ครั้งที่ 2/2566