วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
June 6, 2022
ศูนย์สุขภาวะครอบครัว
June 6, 2022

บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ รดน้ำขอพร

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งคณะบุคลากร เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงาน “บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ รดน้ำขอพร” เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์และร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร