โครงการ The safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

ประชุมหารือข้ออตกลงการทำวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
January 7, 2022
โครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์
January 7, 2022

โครงการ The safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

วันนี้( 21 ธ.ค. 2564 ) นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมชมโครงการ The safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมศึกษา ในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร