ประชุมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเด็ก

โครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์
January 7, 2022
เปิดศูนย์สุขภาวะครอบครัว
January 7, 2022

ประชุมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเด็ก

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประชุมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเด็ก โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 2206 อาคารเรียนรวม พร้อมทั้งผ่านระบบประชุมออนไลน์ แอพพลิเคชั่นซูม (Zoom)

 

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร