วันมหิดล : ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
October 5, 2021
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ครบรอบ ๑๑ ปี
October 5, 2021

วันมหิดล : ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

~วันมหิดล~
๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
    โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีถวายพวงมาลาและเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีดังกล่าวฯ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
                                                                  
      

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร