×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและต้องชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2564 

  ประกาศ การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  

  จองหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

  จองวันและเวลาเข้าทำสัญญา (สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก) 

 

17062562

 

 

 

  คู่มือการใช้งานระบบหอพักนักศึกษา และการจ่ายเงินด้วยระบบ QR Code 

  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าสาธารณูปโภค หอพักนักศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พ.ศ. 2562 

 ข้อปฏิบัติการเข้าหอพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2562 

 ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2562

  หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อที่นักศึกษาหอพักควรรู้

  แนวทางปฎิบัติในการบริการห้อง Study room หอพักนักศึกษา

 

 

 

 

 

...คลิกที่ภาพเพื่อขยาย.. 

 

 

 

 

 

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-523211

ในวันและเวลาราชการ  08.30 - 16.30 น.
golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher