×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

    โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการวิชาการ
    ภายใต้แนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement)
 
 
 

    โครงการสร้างความผูกพันมหาวิทยาลัยกับชุมชน
 
 
 
 

    โครงการบูรณาการความร่วมมือกับชุมชน
 
 
 

    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขฯ และ พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
    ระหว่าง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ( MOU )
 
 

    โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลาการสาธารณสุขระดับอำเภอสู่มืออาชีพจังหวัดอำนาจเจริญ (Change to PRO) (ระยะที่1)
    และ โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลสู่มืออาชีพ จังหวัดอำนาจเจริญ (SMART รพ.สต.) (ระยะที่ 1)
 
 

    พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU)
    ระหว่าง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 

    โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขรับดับตำบลและระดับอำเภอสู่มืออาชีพ
    จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะที่ 2
 
 

    โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอสู่มืออาชีพ
    จังหวัดอำนาจเจริญ (Change to PRO) (ระยะที่2)
 
 

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ " การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013
    และ เทคนิคการนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2013 อย่างมืออาชีพ" ( รุ่นที่ 1 )
 
 

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ " การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013
    และ เทคนิคการนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2013 อย่างมืออาชีพ" ( รุ่นที่ 2 )
 
 

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ " การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013
    และ เทคนิคการนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2013 อย่างมืออาชีพ" ( รุ่นที่ 3 )
 
 

    โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลและระดับอำเภอสู่มืออาชีพ
    จังหวัดอำนาจเจริญ (Change to PRO) (ระยะที่3)
 
 

    คณะกรรมการบริการวิชาการเข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
 
 
  
 

    คณะกรรมการบริการวิชาการเข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
 
 
 
 

    คณะกรรมการบริการวิชาการเข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
    วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
 
 
 
 

    ประสานแผนโครงการบริการวิชาการกับท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
    วันที่ 13 กันยายน 2560
 
 

    กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการนำร่องธนาคารขยะ
    วันที่ 13 กันยายน 2560
 
 

    ประสานแผนโครงการบริการวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
    วันที่ 15 กันยายน 2560
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 9

Month 2947

All 206997

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher