×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

                                      Website ที่นักศึกษาควรทราบ

 

                    ชื่อแหล่งข้อมูล                 ลิงค์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ www.am.mahidol.ac.th
กองบริหารการศึกษา www.op.mahidol.ac.th/oraa/home.html
กองกิจการนักศึกษา www.orsa.mahidol.ac.th/main/
MU Student Web www.student.mahidol.ac.th/
หอสมุดและคลังความรู้ www.li.mahidol.ac.th/index-tha.php
งานหอพัก(บ้านมหิดล) www.muhome.mahidol.ac.th/muhomemainpage/
กองพัฒนาคุณภาพ(บริการและสวัสดิการนักศึกษา) www.mahidol.ac.th/th/welfare.htm
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล www.stdcouncil.mahidol.ac.th/
การขอรับ Internet Account และ E-mail Address https://myinternet.mahidol.ac.th/
การลงทะเบียน เพิ่มและลดรายวิชา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและการชําระเงิน www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/
กองวิเทศสัมพันธ์ www.op.mahidol.ac.th/orir/index.htm
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก http://www.gj.mahidol.ac.th/th/
เฟสบุค มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.facebook.com/mahidol/
เฟสบุค โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ https://www.facebook.com/mahidol.amnatcampus/?fref=ts
เฟสบุค งานการศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ https://goo.gl/0VZaEf

 

                      หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง)

 

                  ชื่อบุคคล/หน่วยงาน เบอร์โทร              หมายเหตุ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 045 523211 *ควรติดต่อในเวลาราชการ
นักวิชาการศึกษา(ศาลายา) 094 553 8236
นักวิชาการศึกษา (อำนาจเจริญ) 080 480 0226
งานกิจการนักศึกษา 085 0308 5365
นักวิชาการคอมฯ (ดูแลด้านโสตฯ) 082 320 2079
บรรณารักษ์ ห้องสมุดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 085 633 8722
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก(ศาลายา) 0-2849-6600 แผนกฉุกเฉินต่อ 2183,3117  
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 045 511940  
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ 045523031  
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669  
สำนักงานการประปาอำนาจเจริญ  0-4545-1007หรือ0-4545-1077   
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเริญ 0-4551-1934-8   

 

 

  Download : ข้อมูล Website และเบอร์โทรที่นักศึกษาควรทราบ

 

 

 

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher