×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ประเภทที่นำเสนอ ระดับ ชื่อประเทศ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ชื่อการประชุม หมายเหตุ
oral poster อื่นๆ ระบุ  สถาบัน  ชาติ  นานาชาติ
  1 Patticha Kulsuwan x        x    ไทย   A study of The Tourist Willingness to Pay for Conservation of Phra That Yaku   26-27 กรกฏาคม 2560   The 4th Conference on Research and Creative Innovations  
  2   Chotika Muangsong, Binggui Cai,Nathsuda Pumijumnong     x         x   สหรัฐอเมริกา   A potential of multi-proxy approach for studying Thailand summer monsoon rainfall based on tree rings and stalagmite from northwestern Thailand   14-18 ธันวาคม 2558   AGU Fall Meeting 2015   ทุนสนับสนุนจาก The International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), Sweden
  3   Watinee S. & Siriluck U.   x           x   เวียดนาม   “Disciplinary variation: Rhetorical structure in research articles abstracts in two sciences discipline”   17-19 มิถุนายน 2559   The 1st International Conference on Language Development: Learning, Teaching, Researching, and Testing   ทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
  4   โชติกา เมืองสง   x       x   x     ไทย   ศักยภาพของหินงอกทางภาคเหนือของประเทศไทยในการสร้างสภาพภูมิอากาศในอดีต 27-28 กุมภาพันธ์ 2559    การประชุมวิชาการโครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน   ทุนสนับสนุน สกว.
  5   โชติกา เมืองสง   x       x       ไทย   ระบบถ้ำภูผาเพชร (พื้นที่นำร่อง: ผลการศึกษาการติดตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำ)   17 พฤษภาคม 2559   การประชุมนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ การเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำ   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6   Prasert Prasomruk     x           ญี่ปุ่น   Effects of Health Care Service Delivery System and Health’s Transportation for Remote Rural Area in Srikaew Subdistrict, Yasothon Province.   17 กันยายน 2559   The 48th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference at the Teikyo University in Tokyo   เงินส่วนตัว
  7   Sam-ang Supharoek   x           x   สเปน   Determination of benzoyl peroxide by a sequential injection analysis using natural reagent from pumpkin (Cucurbita moschata)”   2-7 ตุลาคม. 2559   the 20th International Conference on Flow injection Analysis and Related Techniques   ทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
  8   มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย   x         x     ไทย   ผลของอัตราปุ๋ยเคมีและมูลวัวต่อผลผลิตและสารไพเพอรีนในดีปลี   3-6 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  
                         

 

 

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher