×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

สำนักงานบริหารทั่วไป
 
นางสาวสุจิตรา บุญอยู่
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1309
นางอรุณวิไล วันทาพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1301
นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1108
นางรุ่งนภา ไพจิตร
นักวิชาการพัสดุ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1105
 
นางพัชริดา อกอุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1308
นายณฐกร พันธ์คำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1106
นางสาวญาอาภา บุปผาดารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1303
นางสาวรุ่งฤดี กุลจิตติเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1303
 
 
mui-thumb
นายประเสริฐ แก้วประดับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1109
นายพานิชกรณ์ สุภาจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1301
นายชัยอนันต์ ทุมชาติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1116
นายอานนท์ ยอดหอ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1116
 
 
นางสาวปิยรัตน์ กัลยา
นักวิชาการเกษตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1108
สิบเอกภานุพงษ์ สร้อยเพชร
นักวิชาการพัสดุ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1105
นายสุวิทย์ จันทร์สา
พนักงานขับรถ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1110
นายธวัตน์ ยศศักดิ์
พนักงานขับรถ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1110
 
นายสันชัย เต้าทอง
ช่างเทคนิค
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1109
นางสาวประภัสสร มหาโยธี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1113
นางสาวจันทร์ธิดา สุรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1108
นางสาวขนิษฐา กัญญาโภค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1116
tewarat
นายเทวราช ทิพอุตร
นักวิชาการสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1116
 
 
สำนักงานบริหารพันธกิจหลัก
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
นางสาวขนิษฐา สามิตร์
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+849-6253
นายโชคชัย ชมชื่นธนโชค
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1112
 

กลุ่มภารกิจกิจการนักศึกษา
 
 
 
นางสาวสุชา จำปานนท์
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1112
 
 

 

 

หน่วยบริการวิชาการ
 
somsiri-thumb
 
 
นางสมศิริ โพธารินทร์
เจ้าหน้าที่วิจัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1307

 


หน่วยวิจัย
 
julalak-thumb
tung-thumb
tung-thumb
นางจุฬาลักษณ์  นุชนนท์
นักวิทยาศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1111
นายไกรินทร์ ไกรศรีวรรธนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1111
นางสาววันวิสาข์ แสนคมคาย
ผู้ช่วยวิจัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i+890-1111

จำนวนผู้เข้าชม

Today 9

Month 2947

All 206997

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher