×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

     งานประชุมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแปลงรวบรวมสมุนไพรท้องถิ่นอำนาจเจริญ
     และพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) 
 
 
 
 
     งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
     พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
     เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
 
 
 
 

     ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกันกำหนดทิศทางขององค์กร ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
     และเตรียมจัดทำแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
     กีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร “MUAM Sport Day” ครั้งที่ 1
     ณ สนามกีฬาชั่วคราว บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม 
 
 
 
 
 
     พิธีมอบรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560
     ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
     ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรประดิษฐานยอดพระเมรุมาศจำลอง 
 
 
 
 
     พิธีต้อนรับ นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญู
     โดยมีพี่น้องชาวสาธารณสุขและชาวมหิดลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 
 
 
 
 

     "ลูกพระราชบิดา น้อมศรัทธา บูชาครู"
     ม.มหิดล อำนาจเจริญ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 
 
 
 
     โครงการตุ้มโฮม ฮักน้อง สู่รั้วกันภัยมหิดล
     โครงการตุ้มโฮม ฮักน้อง สู่รั้วกันภัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 
 
 
     ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม "Asia WEF Nexus Workshop"
     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม "Asia WEF Nexus Workshop"
 
 
 
     ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ประจำปี 2560
     โดยได้รายงานผลการดำเนินงานและพาเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ ตามข้อกำหนดของการประเมิน
 
 
 
     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย
     การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
 
 
 

     เจ้าภาพจัดงานประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
 
  
     สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)
 
 
 
     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
      ระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
 
 

     โครงการค่ายวิชาการโครงงานวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ
     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนอำนาจเจริญ จัดโครงการ
 
 
 

      กิจกรรม 100 วัน 100 ต้น 100 คน 100 องค์กร
     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน ณ บริเวณพื้นที่ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 

      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอสู่มืออาชีพ(Change to Pro) และโครงการพัฒนาศักยภาพ
      บุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลสู่มืออาชีพ (SMART รพ.สต.) จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม
     โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

      พิธีทำบุญอาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ
      เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น ร่วมประกอบพิธีทำบุญอาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ
 
 
 
 

      พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 
 
 
 

      “ ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน ”
      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 
 
 

      สัมมนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ World Class Campus"
      เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
 
 
 
 

      พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
      พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 06.30 น.
 
 
 

      พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
      จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น.
 
 
 
 
 
     อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
     เพื่อให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลมีแนวทางในการใช้งานอัตลักษณ์องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
  
 

      พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี  2559
 
 
 
 
 

      ประมวลภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 
 
 

     ประกาศเส้นทางการจราจรในช่วงฝึกซ้อมและรับปริญญาบัตร และข้อควรปฏิบัติของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
     ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
 
 

      ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 9

Month 2947

All 206997

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher