×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมและตรวจประเมินตรวจประเมินส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 

 

 
     นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมนำเสนอข้อมูลภาพรวมของแต่ละส่วนงานเพื่อเข้ารับการตรวจประเมิน ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
     มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ขึ้น เพื่อตรวจประเมินส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 และสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพภายในเป็นไปอย่างสอดคล้องต่อเนื่องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะเข้าประเมินส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2561
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher