×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องเรียนทางไกล 100 ที่นั่ง อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้

- นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้เกียรติกล่าวปัจฉิมโอวาท เรื่อง "ชีวิตของบัณฑิต...ภายนอกวิทยาลัย" และ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความคาดหวังของสังคมต่อวิชาชีพสาธารณสุข และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ" แก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประกอบสัมมาชีพในอนาคต

- พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ "คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ"

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประสบการณ์จากพี่สู่น้องและการทำงานอย่างมีความสุข" ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
โดย พี่ๆศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 3 ท่าน ได้แก่ 

1.นางสาวแพรวสำลี ลุนพันธ์ นักวิชาการช่วยโครงการวัยทำงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

2.นางสาวสุจิตรา สาระราช ผู้จัดการด้านการศึกษา บริษัท พีค เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เฮ็ลธ ซายด์ จำกัด 

3.นางสาวภัทรศยา นันทมาตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต.โคกสาร

- พิธีบายศรีสู่ขวัญ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher