×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

   วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

    พันธกิจ

    1. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
    2. วิจัยและพัฒนา
    3. บริการวิชาการ
    4. การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

สมรรถนะหลัก

เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีภาคีเครือข่ายด้านวิชาการที่เป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร

M - Mastery: รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล

U - Unity: สามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว

A - Aspiration: ทะเยอทะยาน มุ่งสู่ความสำเร็จ

M - Morality: ความดีงาม มีคุณธรรม

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 67

Month 1990

All 142531

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher