new

     ประกาศเส้นทางการจราจรในช่วงฝึกซ้อมและรับปริญญาบัตร และข้อควรปฏิบัติของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
     ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
 
 

      ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
 
 
 
 

      มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เข้ารับโล่
     "รางวัลดีเด่นสถานศึกษา ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2559"
 
 
 
 

      เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
      ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
 
 
 
 
 
 
 

new_studentข่าวประกาศรับบุคคลเข้าศึกษา new


      รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
     15 ส.ค. - 16 ก.ย. 2559
 
 
 
 
      รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สาขาเกษตรศาสตร์) ปีการศึกษา 2560
     15 ส.ค. - 16 ก.ย. 2559
 
 
 
 
      รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
     15 ส.ค. - 16 ก.ย. 2559
 
 
 
 

teamข่าวรับสมัครงาน new


      ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัย
      ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ )

 

 

      ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัย
      ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( จำนวน 2 ตำแหน่ง )

 

 

      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
      ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 132

Month 7372

All 46218

Quick Links


         ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher