×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING


รับเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2561 รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วม ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม ANSIBLE ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม MS Excel 2013 ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561
   
ขอเชิญชวน "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ" ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร การใช้งานเข้าร่วมอบรมโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ    

  

new

     พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
     ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
     ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)
     ในการเตรียมความพร้อมจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น
 
 
 
 
     นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ภาคสนามศึกษาเรียนรู้ในสถานที่จริง
     ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
     นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เสนอผลงานวิจัยแบบ Poste
     ในงานประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการสู่ความเป็นเลิศของเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 10 
 
 
 
 
     งานประชุมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแปลงรวบรวมสมุนไพรท้องถิ่นอำนาจเจริญ
     และพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) 
 
 
 
 
     งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
     พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
     เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
 
 
 
 
     พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
     เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 
 
 
 
 
 

new_studentข่าวการศึกษา new


    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 20 จังหวัดอีสาน ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้วย Portfolio
    หลักสูตร ศศ.บ.นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้วย Portfolio
    หลักสูตร วท.บ.( เกษตรศาสตร์) รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 

    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
    หลักสูตร ศศ.บ.นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ( รอบที่ 1/1 ) ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 

    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
    หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ( รอบที่ 1/1 ) ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 

    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
    หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ( รอบที่ 1/1 ) ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 21

Month 5339

All 121924

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher