ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
August 23, 2023
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
August 30, 2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (จำนวน 2 อัตรา)

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สาขาพยาธิวิทยาคลินิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง “เดิมวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ขอเลื่อนประกาศวันที่ 6 ตุลาคม 2566”