โครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์

โครงการ The safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง
January 7, 2022
ประชุมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเด็ก
January 7, 2022

โครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมบุคลิกภาพการสื่อสารของผู้ประกอบการ และการตลาดออนไลน์ ” วิทยากรคือ อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคุณเทวราช ทิพอุตร์ นักวิชาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ห้องประชุม 2211 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ