ศึกษาดูงานกิจกรรมภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง และกิจกรรมการออกแบบชีวิต
January 7, 2021
วันมหิดล : ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
October 5, 2021

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

       

                    นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร