ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair 2020

PA-Visit ประจำปีงบประมาณ 2564
January 5, 2021
ศึกษาดูงานกิจกรรมภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง และกิจกรรมการออกแบบชีวิต
January 7, 2021

ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair 2020

วันที่  : 24 พฤศจิกายน 2563

เวลา : 09.00 น.

สถานที่ : มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และบุคลากร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair 2020 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน ในหัวข้อ “Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งบุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมส่งผลงานในประเภท Poster Presentation จำนวน 16 ผลงาน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร