การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
September 26, 2023
ผู้บริหารประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บุคลากรทราบในการประชุมบุคลากร
November 9, 2023

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ที่จบการศึกษา ปี 2565 ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ณ ห้อง 2311 อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต พร้อมกับร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดี กับรุ่นพี่บัณฑิต ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อีกด้วย
ขอขอบคุณภาพจาพ 🙏🏼
📷 : MUAM Photo (ชมรมถ่ายภาพและมัลติมีเดีย) วิทยาเขตอำนาจเจริญ