โครงงานวิทยาศาสตร์และฝึกการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ
September 8, 2023
การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2565
October 4, 2023

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 PERFORMANCE AGREEMENT (PA) 2024 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา