ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

บริการให้เช่าสถานที่
July 10, 2023
การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล
September 8, 2023

ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันนี้ (2 กันยายน 2566) นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวโอวาทในงานวันครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานฯ ณ อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในงานฯ ช่วงเช้า เป็นพิธีตักบาตรทำบุญเลี้ยงพระและถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และหลังจากนั้น เป็นกิจกรรม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยมีนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล