โครงการ “ปันรัก ปันสุข เยี่ยมบ้านบูรณาการสำหรับกลุ่มเปราะบาง”
April 10, 2023
บริการให้เช่าสถานที่
July 10, 2023

รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

📢ประชาสัมพันธ์นักศึกษา รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

📝ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566

🏷️1.) ลิ้งค์คู่มือการเลือกตั้ง ::: https://drive.google.com/drive/folders/146Vo8krZuI0G2FTe4qkJZVFHkCpEvCVt
📱2.) Application ข้อมูลการเลือกตั้ง โหลดได้ที่ App store / Play Store
2.1) “Civic education” http://onelink.to/rcs6pk แอปสำหรับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2) “Smart Vote” https://onelink.to/ws4njc แอปสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อดูข้อมูลตัวเองในการเลือกตั้ง และเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง
2.3) “ตาสับปะรด” https://onelink.to/rjsqxs แอปสำหรับติดตามสถานการณ์และป้องกันปราบปรามการทุจริต แจ้งการทุจริตเลือกตั้ง

🧾ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ