กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการดำเนินการด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดอำนาจเจริญ
March 30, 2023
โครงการ “ปันรัก ปันสุข เยี่ยมบ้านบูรณาการสำหรับกลุ่มเปราะบาง”
April 10, 2023

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการดำเนินการด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล