ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต
March 30, 2023
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการดำเนินการด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล
April 10, 2023

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ