งานวิจัยลมมรสุมของประเทศไทย อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างมรสุมอินเดียและตะวันตกของแปชิฟิกเหนือ