พิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ
June 6, 2022
ภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2
June 6, 2022

แข่งขัน ในงาน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022 ระดับประเทศ

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ👏👏
▶ 1. นายปฏิภาณ ทองโคตร
▶ 2. นางสาวปภัสสรา ดวงศรี
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้เป็นตัวแทน 3 ทีม สุดท้าย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขัน ในงาน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022 ระดับประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
◼ ในแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร “Future Food for Health and Wellness” จากผลงานวิจัย “เรื่องปลาส้มปรุงรสด้วยผงผักพื้นบ้านทดแทนผงชูรส”
อาจารย์ที่ปรึกษาโดย
▶ 1. อาจารย์ ดร.พัชรี มะลิลา
▶ 2. อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เสนาราษฎร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความพูดว่า "วิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิภาณ ทองโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้เป็นตัวแทน 3 ทีม สุดท้าย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขัน ในงาน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022 ระดับประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวปภัสสรา ดวงศรี ในแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัดกรรมอาหาร "Future Food for Health and Wellness จากผลงานวิจัย เรื่องลปรปล้นัพ้นน ดร.พัชรี มะลิลา หนึ่งฤทัย เสนาราษฎร์"

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร